Klantenservice | Clean Energy (2024)

Klantenservice | Clean Energy (1)

Klantenservice

Service staat bij ons voorop

Wat jouw vraag ook is, wij helpen je graag verder! Daarom kun je ons op heel veel manieren bereiken. Bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of via social media. Het maakt niet uit hoe je contact opneemt, onze klantenservice staat altijd voor je klaar om net dat stapje extra te zetten. Daarom hebben wijhet antwoord dat je zoekt alvast op deze pagina gezet!

Service waar je blij van wordt!

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 16:00 uur. Je kunt ons ook een e-mail sturen met een terugbelverzoek naar service@cleanenergy.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met jou op.

Vraag & antwoord

Deze vragen worden vaak aan onze collega's van de klantenservice gesteld. We hebben de vragen per categorie ingedeeld om het overzichtelijk te houden. Mocht jouw vraag hier toch niet tussen staan, dan kun je ons altijd even bellen of jouw vraag per e-mail sturen.

De 5 meest gestelde vragen

De voorschotnota wordt altijd rond de 24e/25e van de maand afgeschreven. Met als uitzondering de eerste factuur die je van ons ontvangt. Deze kan afwijken van de standaard afschrijfdatum.

Deze afschrijving betreft dan naar alle waarschijnlijkheid een andere periode. Clean Energy factureert altijd in de maand april over de maand mei. Het kan zijn dat jouw vorige energieleverancier in de maand april ook daadwerkelijk over de maand april factureert. Heb je toch nog vragen, neem dan contact met ons op.

Uiterlijk 6 weken na de einddatum van jouw overeenkomst kun je jouw eindafrekening verwachten. Of wanneer een volledig jaar voorbij is.

Dit kun je gemakkelijk zelf regelen op onze website. Via deze link kun je het formulier 'Verhuizing doorgeven' invullen en direct aan ons versturen.

Jouw IBAN bankrekeningnummer wijzigen kan gemakkelijk via het formulier onder ‘Makkelijk zelf regelen’.

Klant worden

Wij zijn blij dat jij kiest voor Clean Energy, samen gaan wij zorgen voor een groener Nederland. Om klant te worden bij Clean Energy moet je een aantal stappen doorlopen. Aanmelden kan via deze link.

Om jouw aanmelding als nieuwe Clean Energy klant te kunnen verwerken hebben wij jouw persoons -en contactgegevens, adres, (geschatte) verbruik en betalingsgegevens nodig. Deze gegevens kun je invullen op het aanmeldformulier.

Ben jij een particuliere klant? Dan zegt Clean Energy jouw huidige contract op. Indien een voortijdige overstap naar Clean Energy ervoor zorgt dat de huidige leverancier een opzegvergoeding in rekening brengt, dan zijn deze kosten voor eigen rekening en kunnen deze niet bij Clean Energy gedeclareerd worden.Indien je beschikt over een groot zakelijke aansluiting, dan ben je zelf verantwoordelijk om het contract bij de oude energieleverancier op te zeggen.

Verhuizen

Gefeliciteerd met jouw nieuwe woning! Je kunt jouw verhuizing gemakkelijk en direct doorgeven via het formulierin het 'Makkelijk zelf regelen' gedeelte dat onderaan deze pagina wordt weergegeven.

Graag ontvangen wij twee weken voordat jij gaat verhuizen de nieuwe gegevens. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat wanneer je de sleutels van jouw nieuwe adres ontvangt, de woning op tijd van energie is voorzien.

Wij ontvangen graag binnen 5 werkdagen nadat je bent verhuisd de meterstanden van zowel het oude als het nieuwe adres.

Mijn Clean Energy

Inloggen kan eenvoudig met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Heb je nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dan kun je deze gemakkelijk opvragen door jezelf te registreren via Mijn Clean Energy

Op Mijn Clean Energy kun je jouw persoonlijke gegevens, contractvoorwaarden, tarieven en de facturen vinden.

Via Mijn Clean Energy kun je jouw persoonlijke gegevens wijzigen, de meterstanden doorgeven en jouw voorschotbedrag aanpassen.

Indien het niet lukt om in te loggen op Mijn Clean Energy kun je contact opnemen met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar: service@cleanenergy.nl

Contract opzeggen

Een contract voor onbepaalde tijd met een variabel tarief kan altijd kosteloos worden opgezegd. Je moet dan wel rekening houden met een opzegtermijn van 30 dagen.

Bij het aangaan van een contract voor bepaalde tijd met een vaste prijs is Clean Energy gerechtigd een opzegvergoeding in rekening te brengen bij voortijdige beëindiging. De opzegvergoeding is afhankelijk van de resterende looptijd van het contract en is vastgesteld op basis van regelgeving vanuit de overheid. Ook bij een overeenkomst voor bepaalde tijd is er een opzegtermijn van 30 dagen.

We hopen natuurlijk dat je deze informatie niet nodig hebt, maar wanneer je ervoor kiest om de opzegging niet door jouw nieuwe leverancier te laten doen maar zelf wilt opzeggen, dan kan dit als volgt:

Per e-mail
Stuur een e-mail naar: service@cleanenergy.nl, o.v.v. “Opzegging contract”.

Schriftelijk
Door een brief te sturen naar: Clean Energy B.V., Stravangerweg 16, 9723 JC, Groningen o.v.v. “Opzegging contract”.

Met het opzeggen van jouw contract moet je rekening houden met een opzegtermijn van 30 dagen en met de einddatum van het contract. Indien je jouw contract voortijdig opzegt, dan kan dit leiden tot een opzegboete.

Indien het niet lukt om in te loggen op Mijn Clean Energy kun je contact opnemen met onze klantenservice door een e-mail te sturen naar: service@cleanenergy.nl

Contract verlengen

Vanaf 3 maanden voor afloop van jouw huidige contract is het mogelijk om het contract te verlengen. Natuurlijk hopen wij ook dat je samen met ons blijft investeren in een groener Nederland en sturen wij jou ruim voor afloop van jouw contract een nieuw voorstel voor verlenging.

Ruim voordat jouw contract afloopt, ontvang je van ons een nieuw voorstel voor verlenging. Wanneer jij niet ingaat op ons voorstel, dan wordt het tarief bij afloop van je contract automatisch omgezet naar ons variabele tarief. Een contract met een variabel tarief kent een opzegtermijn van 30 kalenderdagen en geen opzegvergoedingen. Het is natuurlijk mogelijk om een nieuwe overeenkomst met een vast tarief aan te gaan op basis van de dan geldende tarieven.

Makkelijk zelf regelen

Klantenservice | Clean Energy (2)

Wil je niet wachten?

Wil je direct antwoord op je vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op. Geen bandjes of verwarrende keuzemenu's, je krijgt direct iemand aan de lijn. De gemiddelde wachttijd in onze telefoonlijn is 35 seconden.

Contact met Clean Energy

service@cleanenergy.nl 085 06 45 990

Maandagt/m vrijdag:
09:30 - 12:30 uur en 13:00 - 16:00 uur

Adresgegevens

Clean Energy B.V.
Stavangerweg 16
9723 JC Groningen
Nederland

Bedrijfsgegevens

IBAN: NL49 RABO 0316 2800 89
BTW: NL85 7027 827 B01
KvK: 67494846

Klantenservice | Clean Energy (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Maia Crooks Jr

Last Updated:

Views: 6086

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Maia Crooks Jr

Birthday: 1997-09-21

Address: 93119 Joseph Street, Peggyfurt, NC 11582

Phone: +2983088926881

Job: Principal Design Liaison

Hobby: Web surfing, Skiing, role-playing games, Sketching, Polo, Sewing, Genealogy

Introduction: My name is Maia Crooks Jr, I am a homely, joyous, shiny, successful, hilarious, thoughtful, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.